Fysioterapi privatiseres, alle må betale egenandel.

I flere tiår har fysioterapi vært gratis for flere pasientgrupper. Fra og med 1. januar 2017 har regjeringen innført betaling for fysioterapi, selv hos fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd. Dette gjør at at alle må betale egenandel inntil 1990,- uansett hvor de går til behandling. Barn under 16 år, samt personer med godkjent yrkesskade, har fritak for egenandelen.

Økt konkurranse mellom fysioterapeutene.

Som helprivat klinikk har vi gjennom 11 år behandlet pasienter, hvor alle har måtte betale for behandlingen. Vår erfaring er at våre pasienter er meget godt fornøyde med privat fysioterapi. Om dette er den riktige veien å gå for all fysioterapi i Norge, er vi usikre på. Det vi derimot er veldig sikre på, er at konkurranse er bra for utvikling av faget. Denne utviklingen regjeringen har lagt opp til, vil helt klart bygge opp til øket konkurranse blant fysioterapeutene, da flere pasienter naturlig vil vurdere hvor de skal gå til behandling.

De som betaler selv, er mest fornøyd.

I våre 11 år som helprivat aktør, har vi  hatt flere kroniske pasienter som selv har valgt å betale for behandlingen hos oss. Dette har de valgt, selv om de har hatt full rett til gratis behandling hos fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd. Forskning viser at pasienter som selv betaler for behandling, er de pasientene som er med fornøyd og som har best resultat av behandlingen.

Stor pågang allerede.

Allerede på årets første arbeidsdag, har vi merket pågang fra pasienter som ønsker å prøve oss som behandlingsalternativ. Kroniske pasienter vil få oppfølging på klinikken, men også spesialtilpasset treningsprogram med øvelser, slik at man enkelt kan følge opp behandlingen selv hjemme. Dette er selvsagt tids – og kostnadsbesparende for pasientene som ønsker dette.

Skal du velge privat – velg oss.

Vi er en helprivat og profesjonell fysioterapiklinikk med godt rykte. Vi er opptatt av faglig utvikling, forskningsbasert behandlingstilbud, og setter av god tid til pasientene våre. Vi undersøker og diagnostiserer, og behandler deretter. Vi bruker hendene som behandlingsredskap, og tilbyr manuell behandling. Vi mener fortsatt at varmepakninger tilhører sofaen hjemme, og ikke som et behandlingstilbud mange fysioterapeuter  med kommunalt driftstilskudd fortsatt sverger til.