Krystallsyke er en plagsom tilstand som mange kjenner til. Den forekommer ofte hos eldre personer, og kan behandles av utdannet helsepersonell hvis den ikke går vekk av seg selv.

Hva kjennetegner krystallsyke?

Benign paroksysmal posisjonell vertigo (BPPV), også kalt «Krystallsyke», er et kjent fenomen her i landet. Man antar at ca. 120 000 har BPPV i Norge, med ca. 30 000 nye tilfeller hvert år. Selve ordet BPPV kan oversettes direkte til «godartet anfallsvis posisjonsutløst svimmelhet». Dette er noe de fleste som har hatt krystallsyken kjenner seg igjen i. Man blir plutselig svimmel av å kikke til siden (e), opp eller ned. Det kommer gjerne når du skal stå opp om morgenen, eller hvis du reiser deg raskt opp fra liggende til sittende. Ganske plagsomt. De fleste som får denne plagen er godt voksne(over 40 år), men også yngre personer kan få denne plagen, da ofte utløst etter et traume, som f.eks. slag eller fall mot hodet. Selve symptomene på krystallsyke kan ellers være noe varierende fra person til person. Det mest gjenkjennelige er at symptomene gjerne kommer anfallsvis, og gir seg etter 10-30 sekunder. Foruten om svimmelhet, er det vanlig med kvalme, nakkesmerter, hodepine og synsforstyrrelser. Noen får også «lemus» på et eller begge øynene. Man kan føle seg veldig trøtt og sliten, ha problemer med sterkt lys og konsentrasjon i mange tilfeller.

Krystallene kan løsne i øregangen

Årsaken til tilstanden skyldes små krystaller (ottolitter)som løsner inni i øregangen, og deretter havner i en eller flere av buegangene inne i øret. På denne måten blir sensorene som sitter i selve buegangen forvirret og sender kraftige, uforståelige signaler til hjernen igjen.

Og vips, så går verden rundt, og rundt og rundt og rundt, og rundt igjen, i 10-30 sekunder. Ganske plagsomt.

Vi har kompetansen til å behandle krystallsyken

Så hva gjør man hvis man har eller får denne ganske plagsomme tilstanden? Man kan google og få svar fra weben. Men, det er ikke alltid lurt.  Det finnes flere forskjellige meninger om symptomer og behandling av krystallsyke. Noen er like, andre ulike. Det som er «farlig», er hvis man utfører typiske hjemmebehandlinger /selvbehandling, og man behandler seg selv feil. Da kan man få det vondt verre, og det er plagsomt det. Vår anbefaling er å oppsøke utdannet helsepersonell, som har oppdatert seg på nyeste kliniske studier på området. Noen slipper faktisk dette, for man kan bli god av seg selv, med tid og stunder. Som et knekt bein kan gro sammen igjen, kan krystallene feste seg på plass. Og vips, så er den plagsomme svimmelheten vekk. Men, dette skjer dessverre ikke hos alle, så da kommer de utdannende helsepersonellet til sin gode unnsetning. De kan undersøke, diagnostisere og behandle riktig

Ikke gjør dette hjemme

Sitter du der, uten krystallsyke og plagsom svimmelhet, og faktisk lurer på hvordan dette oppleves. Ja, da kan det ifølge en pasient med krystallsyke sammenlignes med følgende: Drikke en flaske vin, sette den tomme flasken på gulvet, putte pekefingeren i flaskeåpningen og snurre 10 ganger rundt flasken. Da blir du plagsomt svimmel!